Konference: Bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer

Naturen og havet er en af vores vigtigste ressoucer, og for den arktiske velfærd er bæredygtig udnyttelse af alle havets ressourcer en betingelse. Samtidig er en forventet fødevaremangel på globalt plan en realitet, som resultat af en stigende verdensbefolkning og øget pres på Jordens knappe ressourcer. Derfor er tiden kommet til at rette op på den forvrængede emotionelle tilgang tilgang til den arktiske ressourcebrug af havets reserver, som er skævvridende for økobalancen i havene. 

På konferencen vil vi derfor høre spændende oplægsholdere fortælle om forskellige vinkler på maritim bæredygtighed, samt hvilke fakta og konsekvenser det indebærer. 

Program for konferencen inddelt i temaer (Tidspunkter mv. følger). 

- Velkomst

- Balancen i havets økosystem kan måles. (Bjarni Mikkelsen, biolog, Færøernes Naturhistoriske      Museum) 

- Havpattedyr som fødevareressource (Amalie Jessen, NAMMCO)

- Voksende sælbestand og aftagende fiskeribestand

- Problemet mellem fiskere og sælen i baltikum og tilhørende løsningsmuligheder

- Det legale perspektiv og den emotionelle embargo

- Socio-økonomiske betydning af havpattedyr

- Stand up for your rights (Heri Joensen, forsanger i Týr)


Tilmelding: Arrangementet er gratis, men tilmeldning er nødvendig. Tilmelding sker ved at sende navn og adresse til tjodveldi@ft.dk senest d. 8. maj 2017 kl 11.