KBU-skipanin umráðandi leiklut í at fáa læknar til Føroyar

Í farna mánaði spurdi Magni Arge danska heilsumálaráðharran, Ellen Trane Nørby, um tað var skilagott at broyta turnusskipanina hjá læknum, soleiðis at føroyingar fáa framíhjárætt til plássini í Føroyum og harvið vaksa um útlitini fyri at útbúnir føroyskir læknar koma heim til Føroya at starvast.  Svarið kom í dag og heilsumáraharrin er jalig í svarinum.

Í svarinum stendur m.a. at Sundhedsstyrelsen í Danmark, Videreuddannelsessekretariatet for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Øst og Føroyar samráðast í løtuni um, um at fara at kanna møguligar broytingar í luttøkuni hjá Føroyum í mannagongdum í tilmeldingini til útbúgvingina. Heilsumálaráðharrin mælir Sundshedsstyrelsen til at hava grønlendska frymilin við í huganum í tilgongdini til eina møguliga føroyska útgávu av KBU-skipanini.

 

"Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har den 16. august 2017 stillet følgende

spørgsmål nr. 1094 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Magni Arge (T).

Spørgsmål nr. 1094:

”Mener ministeren, at det ville være hensigtsmæssigt at modificere gældende KBU-ordning på Færøerne (Klinisk Basis Uddannelse) til en model, så lægestuderende og nyuddannede færøske læger får lettere adgang til KBU på Færøerne, og derved medvirke til at fremtidssikre Færøernes lægebehov?”

Svar:

Ministeriet har til brug for min besvarelse af spørgsmålet anmodet om bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen oplyser følgende vedrørende klinisk basisuddannelsesforløb på Færøerne:

”I de ugælde de ord i g oprettes kli isk basisudda elsesforløb KBU i hele Danmark svarende til antallet af tilmeldte læger til ordningen. Efter afsluttet basisuddannelse kan lægen søge om tilladelse til selvstændigt virke i Styrelsen for Patientsikkerhed, ligesom lægen vil kunne fortsætte i speciallægeuddannelsen i Danmark. Alle læger, uafhængig af nationalitet, som har gennemført en lægeuddannelse i Danmark, er således ligestillede i ordningen.

KBU, som er et 12 måneders uddannelsesforløb, tilbydes alle nyuddannede læger efter afsluttet lægeuddannelse fra et dansk universitet og aflagt lægeløfte. De tilmeldte lægestuderende eller læger modtager et lodtrækningsnummer, som angiver i hvilken rækkefølge, lægen skal vælge forløb blandt alle ledige forløb i Danmark. Forløbene på Færøerne slås op og søges gennem samme fordelingssystem som øvrige KBU-forløb i Danmark. Forløbene på Færøerne er ekstra forløb, hvilket betyder, at lægen udelukkende kommer til Færøerne efter eget ønske.

Sundhedsstyrelsen er i dialog med Færøerne og Videreuddannelsessekretariatet for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Øst for at afsøge eventulle muligheder for at ændre Færøernes deltagelse i Danmarks procedurer for tilmelding til den kliniske basisuddannelse.

Sundhedsstyrelsen vil holde Sundheds- og Ældreministeriet orienteret om resultatet af disse drøftelser.”

Desuden supplerer Sundhedsstyrelsen med oplysninger vedr. basisuddannelsesstillinger i Grønland:

”Basisuddannelsesstilliger i Grønland vælges ikke via basislæge.dk so basisforløbene i Danmark og på Færøerne. I Grønland opslås 2 klinisk basisuddannelsesstillinger halvårligt på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, som kan søges af læger, der har tilmeldt sig KBU. Til disse stillinger fremsendes således en ansøgning og ansøgere med SUU, Alm.del - 2016-17 - Endeligt svar på spørgsmål 1094: MFU spm. om ministeren mener, at det ville være hensigtsmæssigt at modificere gældende KBU-ordning på Færøerne til en model, så lægestuderende og nyuddannede færøske læger får lettere adgang til KBU på Færøerne, til sundhedsministeren

grønlandsk baggrund har fortrinsret. Grønland er ansvarlig for uddannelsesforløbene, ligesom de obligatoriske kurser afholdes i Grønland.”

Sundhedsstyrelsen oplyser slutteligt, at der er fire basisuddannelsesstillinger på Grønland og ti klinisk basisforløb på Færøerne om året.

Det ligger mig meget på sinde, at vi i Danmark, herunder Færøerne, har et godt og trygt sundhedsvæsen, hvor alle patienter har lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet. Det kræver blandt andet, at vi har dygtige læger, der ønsker at bosætte sig på Færøerne. Her er den kliniske basisuddannelse et vigtigt middel.  

Jeg har således stor forståelse for problemstillingen vedrørende klinisk basisuddannelse på Færøerne. Af den grund ser jeg også frem til resultatet af Sundhedsstyrelsens, Færøernes og Videreuddannelsessekretariatet for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Østs dialog om basisuddannelse på Færøerne. Jeg vil opfordre Sundhedsstyrelsen til at tage den grønlandske model i betragtning i deres videre arbejde med en eventuel ny model på Færøerne.

Såfremt Sundhedsstyrelsen, Færøerne og Videreuddannelsessekretariatet for Det Regionalt Råd for Lægers Videreuddannelses Øst bliver enige om en ny model, vil jeg sørge for, at modellen sendes til orientering til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg".