§ 20-spørgsmål S 973 Om at få en påmindelse om at sende ansøgning om statsborgerskab

Spørgsmål S 973

Af: Magni Arge (T)

Til:  Udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V)

Dato: 28-08-2018

Spørgsmål

Mener ministeren, at udlændinge, der er kommet til Færøerne som børn og har opholdt sig uophørligt på Færøerne derefter, bør få en påmindelse om, at vedkommende må sende en ansøgning om permanent opholdstilladelse i landet, før vedkommende fylder 18 år, så de får en hensigtsmæssig adgang til statsborgerskab, der afspejler deres tilknytning til Færøerne?

(Spm. nr. S 973).

Begrundelse

Såfremt et barn kommer til Færøerne med sine forældre, hvor alle tre er udlændinge, får barnet status som familiesammenført barn. Såfremt forældrenes opholdstilladelse ændres til en permanent opholdstilladelse, før barnet fylder 18 år, kan der i disse tilfælde opstå den formodning, at barnet også har opnået permanent opholdstilladelse, når dets opholdstilladelse er knyttet til forældrenes. Således er det dog ikke, fordi såfremt vedkommende´ikke har sendt en ansøgning om permanent opholdstilladelse, før vedkommende fylder 18 år, mister vedkommende automatisk sin opholdstilladelse. Det har i konkrete tilfælde ført til, at et barn efter 14 års opvækst på Færøerne har mistet sin permanente opholdstilladelse og er havnet i en situation, hvor det mister alle sine »optjente« rettigheder.

Svar

Den type afgørelser, som spørgsmålet vedrører, træffes af Udlændingestyrelsen i første instans og kan indbringes for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Spørgsmålet kan derfor ikke besvares fyldestgørende inden for de rammer, der gælder for spørgsmål stillet i henhold til § 20 i Folketingets Forretningsorden, da et svar kræver indhentelse af en udtalelse fra Udlændingestyrelsen.

Udlændinge- og Integrationsministeriet er opmærksomt på, at Færøudvalget den 28. og 29. august 2018 efter ønske fra spørgeren har stillet spørgsmål nr. 10-12 (alm. del), der vedrører samme problemstilling.