Magni spyr danska heilsumálaráðharran um KBU-skipanina í Føroyum

Spurningurin settur via Sundheds- og Ældreudvalget 16.08.2017:

Mener ministeren, at det ville være hensigtsmæssigt at modificere gældende KBU- ordning på Færøerne (Klinisk Basis Uddannelse) til en model, så lægestuderende og nyuddannede færøske læger får lettere adgang til KBU på Færøerne, og derved medvirke til at fremtidssikre Færøernes lægebehov?

 

Spurningurin settur til danska heilsumálaráðharran 09.08.2017:

Spørgsmål S 1425:

Mener ministeren, at det ville være hensigtsmæssigt at modificere gældende KBU- ordning på Færøerne (Klinisk Basis Uddannelse) til en model, så lægestuderende og nyuddannede færøske læger får lettere adgang til KBU på Færøerne, og derved medvirke til at fremtidssikre Færøernes lægebehov?

Svar:

Jeg synes, at tankerne og forslaget er interessant, og jeg tager gerne en videre drøftelse af forslaget.  Spørgsmålet falder dog uden for rammerne af et §20-spørgsmål, idet et svar vil kræve bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Jeg må derfor henvise spørgeren til eventuelt at genfremsætte spørgsmålet som et udvalgsspørgsmål gennem Sundheds- og Ældreudvalget.