Magni Arge spyr danska heilsumálaráðharran um føroyskar fosturtøkur í Danmark

Hagtøl fra Statistisk Årbog 2017 vísa á, at tað í 2013 vórðu 36 fosturtøkur framdar í Føroyum pr. 1.000 fødd børn. Til samanbering var talið 259 í Danmark í 2014. 

Magni Arge hevur sett spurning til heilsumálaráðharran Ellen Trane Nørby um at greiða frá, um tað finnast hagtøl ið vísa, hvussu nógvar føroyskar kvinnur hava fingið framt fosturtøku í Danmark tey síðstu 20 árini. 

Spurningurin settur til Færøudvalget 17.07.2017:

I den nyeste udgave af Statistisk Årbog 2017 fremgår det, at antallet af provokerede aborter på Færøerne var 36 pr. 1000 levendefødte børn i 2013. I Danmark var det tilsvarende tal 259 i 2014. En af forklaringerne kan være, at Danmark fik en ny lov om abort i 1973, som afløste den mere restriktive abortlov fra 1956, mens den “gamle” og mere restriktive lov stadigvæk gælder for Færøerne. En anden forklaring kan være, at flere færøske kvinder får foretaget abort i udlandet.

Kan ministeren redegøre for, om der findes statistiske data der belyser, hvor mange kvinder bosiddende på Færøerne, der gennem de sidste 20 år har fået foretaget en provokeret abort i Danmark, og i givet fald oplyse, hvilke data findes og hvor store tallene er for hvert af de seneste 20 år?

Svar:

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet nedenstående oplysninger hos Sundhedsdatastyrelsen, som jeg kan henholde mig til. Sundhedsdatastyrelsen har lavet et udtræk på baggrund af Register over Legalt Provokerede Aborter. Alle legalt provokerede aborter foretaget i Danmark, på sygehuse eller klinikker, skal indberettes til registeret. Udtrækket viser, at der i perioden 1997 til 2016 er indberettet 22 legalt provokerede aborter foretaget blandt kvinder, der er registreret som værende bosat på Færøerne. Det bemærkes, at ikke alle indberettede aborter indeholder oplysning om kvindens bopæl. På baggrund af diskretioneringshensyn er der ikke udarbejdet en fordeling af antal aborter pr. år. Sundhedsdatastyrelsen diskretionerer alle celler med <5 observationer.