§ 20-spørgsmål S 566 Om krigsveteraner.

Af Magni Arge (T) 
Til forsvarsminister Peter Christensen ()
29-01-2016

Spørgsmålets ordlyd: 
Hvilken holdning har ministeren til, at krigsveteraner, der har gjort tjeneste i den danske hær og opholder sig på Færøerne, ligestilles med krigsveteraner, der opholder sig i Danmark, når det handler om hjælp til at træde ind i civilsamfundet igen?

Skriftlig begrundelse: 
Den støtte, som krigsveteraner får ifølge den danske veteranpolitik, omfatter ikke krigsveteraner, der bor og opholder sig på Færøerne. I en rapport, som er udfærdiget for nylig af Georg Lindenskov Petersen på Århus Universitet, anslås det at omkring 50-100 krigsveteraner fra den danske hær er færinger. De, som bosætter sig på Færøerne, har ifølge rapporten ikke adgang til de hjælpeprogrammer, som den danske veteranpolitik omfatter, og flere af dem har angiveligt sværere ved at omstille sig til et civilt liv end deres kolleger, som i Danmark får adgang til programmer, der skal hjælpe dem med at træde ind i civilsamfundet igen.

Samling:  2015-16
Status:  Besvaret, endeligt