§ 20-spørgsmål S 691 Om at ligestille færøske og danske førtidspensionister.

Af Magni Arge (T) 
Til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()
19-02-2016

Spørgsmålets ordlyd: 
Har ministeren tænkt sig at iværksætte tiltag for at ligestille færøske og danske førtidspensionister, så de kan få overført deres pensioner mellem Færøerne og Danmark efter samme principper, som er gældende, når førtidspensionisterne flytter til andre nordiske lande efter den nordiske konvention om social sikring?

Skriftlig begrundelse: 
I øjeblikket er det således, at førtidspensionister, der flytter mellem de nordiske lande, herunder også Færøerne, i henhold til den nordiske konvention om social sikring har mulighed for at opnå førtidspension på samme vilkår som i landet, hvor vedkommende flytter fra. Dette gør sig dog ikke gældende, såfremt der sker flytning fra Danmark til Færøerne eller omvendt, hvor der i øjeblikket skal ansøges på ny. Der har tidligere været arbejdet med denne sag, men siden regeringsskiftet er oplysninger ikke kommet frem om, hvilken holdning den nuværende minister har til dette spørgsmål.

Samling:  2015-16
Status:  Besvaret, endeligt

Omtrykt: 22-02-2016 - Ændret adressat