§ 20-spørgsmål S 1037 Om gennemførelse af adoptioner i proces fra Etiopien.

Af Magni Arge (T) 
Til social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
28-04-2016

Spørgsmålets ordlyd: 
Kan ministeren forklare, hvorfor hun anser det for sagligt kun at gennemføre 3 ud af 11 adoptioner i proces fra Etiopien?

Skriftlig begrundelse: 
Det er blevet oplyst af DIS, at 11 børn var i proces til at blive adopteret til Danmark, men at kun 3 af disse adoptioner kommer til at blive gennemført. Såfremt alle disse 11 adoptionsprocesser, der var gået i gang, ville blive gennemført, kunne de 11 børn, som allerede havde fået påbegyndt processen med at blive adopteret til Danmark og Færøerne, stadig få muligheden til at ændre deres tilværelse fra et børnehjem i Etiopien til et bedre liv hos nøje udvalgte forældre i Danmark og på Færøerne. Med den nuværende beslutning tilgodeses et tilfældigt antal børn og forældre på 3, mens 8 andre forældre og børn, der havde fået adoption stillet i udsigt, sorteres fra. Umiddelbart forekommer det både klogere og mere retfærdigt at gennemføre alle 11 adoptioner, der er i proces. Ventelisten ville blive kortere, de betalte beløb til DIS ville komme til deres ret, og den følelsesmæssige sorg over tabet af berettigede forventninger om snarlige adoptioner ville blive reduceret betydeligt.

Samling:  2015-16
Status:  Besvaret, endeligt