§ 20-spørgsmål S 1038 Om adoptionsprocesser fra Etiopien.

Af Magni Arge (T) 
Til social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
28-04-2016

Spørgsmålets ordlyd: 
Hvilke kriterier mener ministeren, at det er rimeligt at anvende for at finde et skæringspunkt for, hvilke adoptionsprocesser fra Etiopien der skal gennemføres, og hvilke der ikke skal?

Skriftlig begrundelse: 
Det er blevet oplyst, at tre adoptioner gennemføres, fordi de kommende forældre havde fået tilsendt et billede. Dette synes helt vilkårligt og uden hensyn til børnenes eller adoptionsforældrenes situation og tarv. Der må findes en mere kompetent behandling, der tager hensyn til barnets og forældrenes situation i forhold til den proces, de allerede er inde i, så det ikke er et spørgsmål om, hvorvidt et billede er blevet sendt en postgang for sent eller ej, som afgør, om en adoption gennemføres eller ej.

Samling:  2015-16
Status:  Besvaret, endeligt