§ 20-spørgsmål S 1039 Om adoption af otte børn fra Etiopien til Færøerne.

Af Magni Arge (T) 
Til social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)
28-04-2016

Spørgsmålets ordlyd: 
Hvis de færøske myndigheder ønsker at samarbejde om adoption af de otte børn fra Etiopien, der allerede var i en adoptionsproces, men hvor adoptionsprocessen blev stoppet, vil ministeren så overveje at gennemføre adoptionerne til færøske forældre på ventelisten?

Skriftlig begrundelse: 
Antallet af børn, som var i en adoptionsproces, og færøske forældre, der ønskede at adoptere børn fra Etiopien, passer sammen. Hvis det kan gavne børn og forældre både i Danmark og på Færøerne, kan en sådan løsning reducere de problemer, der er opstået i kølvandet på standsningen af adoptioner fra Etiopien.

Samling:  2015-16
Status:  Besvaret, endeligt