§ 20-spørgsmål S 1112 Om at reformere uddannelsen for luftfartsmekanikere.

Af Magni Arge (T) 
Til transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)
11-05-2016

Spørgsmålets ordlyd: 
Overvejer ministeren i forbindelse med strategioplægget for dansk luftfart at reformere uddannelsen for luftfartsmekanikere, så denne bliver lettere tilgængelige for de uddannelsessøgende og samtidig medvirker til jobskabelse i luftfartsbranchen, der har stort behov for flere mekanikere?

Skriftlig begrundelse: 
Ingen.

Samling:  2015-16
Status:  Besvaret, endeligt