Færøudvalget, Alm. del 2015-16: Spørgsmål og svar

 

FÆU alm. del spørgsmål 12:

30-05-2016

Spørgsmål: Ministeren bedes oplyse, hvilke lande Danmark har indgået direkte frihandelsaftaler med, hvilke lande Danmark har frihandelsaftale med via EU, og hvor mange af disse aftaler, der tillige er gældende for henholdsvis Færøerne og Grønland?

Svar: Som en del af EU’s toldområde indgår Danmark ikke selvstændige frihandelsaftaler med tredjelande. EU har på vegne af medlemslandene indgået frihandelsaftaler, der er trådt i kraft, med 62 lande. Landene fremgår nedenfor. Hertil kommer en række præferenceordninger samt igangværende frihandelsforhandlinger. Færøerne og Grønland er særskilte toldområder inden for Kongeriget og ikke en del af EU’s toldområde. Færøerne og Grønland er ikke omfattet af EU’s frihandelsaftaler og kan med fremmede stater forhandle og indgå frihandelsaftaler på rigets vegne, som alene vedrører hhv. Grønland og Færøerne og fuldt ud angår overtagne sagsområder.

Albanien Egypten Kasakhstan Seychellerne Algeriet El Salvador Libanon Sydafrika Andorra Færøerne Madagaskar St Kitts and Nevis Antigua and Barbuda Fiji Mauritius St Lucia Armenien Makedonien (FYROM) Mexico St Vincent Azerbaijan Georgia Moldova Surinam Bahamas Grenada Montenegro Schweitz Barbados Guatemala Marokko Sydkorea Belize Guyana Nicaragua Syrien Bosnien-Herzegovina Haiti Norge Trinidad and Tobago Cameroun Honduras Det Palæstinensiske Selvstyre Tunesien Chile Island Panama Tyrkiet Colombia Irak Papua Ny Guinea Ukraine Costa Rica Israel Peru Zimbabwe Dominica Jamaica San Marino Dominikanske Republik Jordan Serbien