Færøudvalget, Alm. del 2015-16: Spørgsmål og svar

Færøudvalget har i brev af 28. juni 2016 stillet mig følgende spørgsmål 15 (FÆU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Magni Arge (T).

08-07-2016

Spørgsmål nr. 15 Kan ministeren bekræfte, at Færøerne og færøske selskaber, på samme vis som i den nuværende aftale om rutetrafik og overflyvninger mellem Danmark, Norge og Sverige på den ene side og Rusland på den anden, også bliver omfattede af den nye aftale, som der forhandles om mellem samme parter?

Svar: Jeg har forelagt spørgsmålet for Trafik- og Byggestyrelsen, som oplyser følgende: ”Den bilaterale luftfartsaftale mellem Danmark og Rusland (oprindelig Sovjetunionen) er fra 1956 med senere ændringer. Der er tilsvarende aftaler mellem Norge/Sverige og Rusland. Aftalen omfatter som alle Danmarks bilaterale luftfartsaftaler også Færøerne og Grønland, herunder færøske og grønlandske luftfartsselskaber. Der forhandles i disse år med mellemrum med Rusland om en modernisering af aftalen. Den seneste forhandlingsrunde er således netop afholdt i juni 2016. I forbindelse med forhandlingerne med Rusland, vil der ikke ske ændringer i aftalen i forhold til Færøerne og Grønland.” Jeg kan henholde mig til Trafik- og Byggestyrelsens svar.

Med venlig hilsen Hans Chr. Schmidt