Færøudvalget, Alm. del 2015-16: Spørgsmål og svar

Færøudvalget har i brev af 28. september 2016 stillet mig følgende spørgsmål (FÆU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Magni Arge (T).

28-09-2016

Spørgsmål nr. 21: Vil ministeren redegøre for, hvilke stater Danmark har trafikaftaler med omkring international erhvervsmæssig flyvning, som også omfatter Færøerne, samt hvilke lande Danmark har trafikaftaler med om international erhvervsmæssig flyvning, som Færøerne ikke er en del af?

Svar: Jeg har forelagt spørgsmålet for Trafik- og Byggestyrelsen, der varetager arbejdet med Danmarks luftfartsaftaler. Styrelsen har svaret følgende, hvilket jeg kan henholde mig til: ”Danmark er knyttet til et stort antal lande gennem bilaterale luftfartsaftaler om ruteflyvning og er desuden knyttet til et mindre antal lande gennem samlede EU-luftfartsaftaler. I udgangspunktet er Færøerne og Grønland omfattet af samtlige Danmarks bilaterale luftfartsaftaler, idet disse er gældende for Kongeriget Danmarks territorium, mens EU-luftfartsaftalerne ikke omfatter Færøerne og Grønland. Danmark har bilaterale luftfartsaftaler med næsten alle de nuværende EU/EØS-lande. For Danmarks vedkommende er disse aftaler stort set ikke længere relevante, idet landene er omfattet af EU’s indre marked for luftfart, men for flyvninger mellem de pågældende lande og Færøerne og Grønland gælder aftalerne fortsat. Danmark har desuden bilaterale luftfartsaftaler med Schweiz, Makedonien, Marokko, Israel, Jordan, USA og Canada. Heller ikke disse aftaler er stort set længere relevante for Danmarks vedkommende, idet der er indgået samlede EU-aftaler, men for Færøerne og Grønland gælder aftalerne fortsat. Færøudvalget 2015-16 FÆU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 21 Offentligt Side 2/2 Endelig har Danmark bilaterale luftfartsaftaler med knap 70 lande, som ikke er omfattet af EU-aftaler, og disse bilaterale aftaler er også gældende for Færøerne og Grønland. Der er tale om følgende lande: Afghanistan, Argentina, Armenien, Aserbajdsjan, Australien, Bahrain, Barbados, Brasilien, Chile, Congo (Brazzaville), Cuba, Curacao, Egypten, Elfenbenskysten, Etiopien, Filippinerne, Forenede Arabiske Emirater, Gambia, Hongkong, Hviderusland, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Jamaica, Japan, Kasakhstan, Kenya, Kina, Kuwait, Libanon, Liberia, Macao, Malaysia, Mauritius, Mongoliet, Myanmar/Burma, New Zealand, Nigeria, Oman, Pakistan, Peru, Qatar, Rusland, Rwanda, Saudi-Arabien, Seychellerne, Sierra Leone, Singapore, Sint-Maarten, Sri Lanka, Sudan, Sydafrika, Sydkorea, Syrien, Tanzania, Thailand, Trinidad og Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Tyrkiet, Ukraine, Uruguay, Usbekistan, Vietnam, Yemen og Zambia. Hvad angår spørgsmålet om Danmarks luftfartsaftaler, som ikke omfatter Fæ- røerne, kan det oplyses, at Danmark i kraft af EU/EØS’ indre marked for luftfart samt EU’s samlede luftfartsaftaler er knyttet til et mindre antal lande, hvormed Danmark ikke har bilaterale luftfartsaftaler, og hvortil Færøerne og Grønland derfor heller ikke er knyttet. Det skal bemærkes, at dette ikke er ensbetydende med, at der ikke evt. kan gives tilladelse til flyvning mellem Færøerne/Grønland og de pågældende lande. Der er tale om følgende lande: Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Norge, Sverige, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Serbien, Moldova og Georgien.”

Med venlig hilsen Hans Chr. Schmidt