KOM (2016) 0470, spørgsmål 25

Af: Magni Arge (T)

Til: udenrigsminister Kristian Jensen (V)

13-10-2016

Spørgsmål 25: Kan ministeren bekræfte, at fiskerifartøjer fra Danmark og andre konkurrenter i EU får bedre adgang til canadiske havne end færøske fiskerifartøjer har, når økonomi- og handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) træder i kraft?

Svar: Canada har som en del af økonomi- og handelsaftalen (CETA) tilkendegivet over for EU, at man vil bestræbe sig på at ligestille adgangen for fiskefartøjer fra EU med adgangen for fartøjer fra de lande, som har den bedste adgang til canadiske havne. Der henvises herudover til besvarelsen af spørgsmål nr. 26.

Samling:2016-17

Status:Endeligt besvaret