KOM (2016) 0470, spørgsmål 24

Af: Magni Arge (T)

Til: udenrigsminister Kristian Jensen (V)

13-10-2016

Spørgsmål 24: Kan ministeren bekræfte, at Canada med økonomi- og handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) over tid får en bedre eksport-adgang til Danmark og resten af EU med fiskeprodukter, end Færøerne har i dag?

Svar: Økonomi- og handelsaftalen (CETA) har som element, at Canada over en periode på 7 år opnår en liberalisering af handelen med fiskeprodukter på EU's marked. Idet Færøerne har valgt ikke at være medlem af EU, er Færøerne ikke omfattet af CETA. Færøernes adgang for fiskeprodukter til EU's marked reguleres via Færøernes handelsaftale med EU. Diskussionerne om en modernisering og opgradering af handelsaftalen foregår i ”Joint Committee” mellem Færøerne og EU. Det seneste formelle møde var i maj 2015 med forventningen, at det næste møde vil finde sted i 2017. Regeringen støtter aktivt Færøerne i ønsket om en modernisering og opgradering af handelsaftalen. I hvilken grad Færøerne over tid vil have en bedre eller dårligere markedsadgang end Canada vil således afhænge af udfaldet af forhandlinger om Færøernes aftale med EU.

Samling: 2016-17

Status: Endeligt besvaret