Færøudvalget spørgsmål 14 om status for rigslovsindstilling om ikrafttræden af dobbelt statsborgerskab

Spørgsmål 14

Af: Magni Arge (T)

Til:  Udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V)

Dato: 25-09-2018

Spørgsmål

Under henvisning til ministerens svar af 15. marts 2018 på FÆU alm. del - spm. 6, om status for rigslovsindstilling om ikrafttræden af dobbelt statsborgerskab, hvoraf det fremgår, at “det er en sag, der prioriteres højt i Udlændinge- og Integrationsministeriet” og at “der arbejdes på at finde en løsning herpå snarest muligt”, bedes ministeren oplyse, hvilken status og tidsplan der nu er for sagen, og hvilke eventuelle hindringer der foreligger?

Svar

Som det fremgår af min besvarelse af 17. januar 2018 af spørgsmål nr. 2 (Alm. del) og min besvarelse af 15. marts 2018 af spørgsmål nr. 6 (Alm. del) fra Færøudvalget (Færøudvalget 2017-2018), er Udlændinge- og Integrationsministeriet i dialog med Lagmandens Kontor med henblik på at få sat alle ændringer af indfødsretsloven fra 2014 og frem i kraft for Færøerne. Denne dialog pågår fortsat.

Lagmandens Kontor har i den forbindelse oplyst den 1. oktober 2018 til Udlændinge- og Integrationsministeriet, at udkast til anordning om ikrafttræden for Færøerne af ændringer af lov om dansk indfødsret den 26. september 2018 er sendt i ekstern høring med frist den 25. oktober 2018.

Lagmandens Kontor har endvidere oplyst, at sagen forventes fremsat i Lagtinget i november 2018.