§ 20-spørgsmål S 174 om udbygningen af politistationen i Tórshavn

Spørgsmål S 174

Af: Magni Arge (T)

Til:  Transport-, bygnings-, og boligminister, Ole Birk Olesen (LA)

Dato: 30-10-2018

Spørgsmål

Hvad er ministerens holdning til, at EU-regler tilsidesætter færøske love og regler, når Færøerne ikke er medlem af EU, og når der er tale om aktivitet på Færøerne, på et område som allerede er reguleret af færøske love og regler?

Begrundelse

I ministerens svar fra 29. oktober 2018 på spørgsmål nr. S 145, fremgår, at Bygningsstyrelsen ikke havde »andre muligheder end at sende udbygningen af politistationen i Tórshavn i udbud efter EU-regler«, selvom det handler om at anlægge en politistation i Færøerne. Det vil sige, at EU regler lister sig ind i færøske forhold forklædt som danske, selv om færøske love og regler allerede er gældende på området.

Svar

Bygningsstyrelsen har bedt Kammeradvokaten vurdere, hvorvidt det, at Færøerne ikke er medlem af EU eller EØS-samarbejdet, har betydning for udbudslovens anvendelse i forbindelse med byggeriet til politiet i Tórshavn.

Kammeradvokaten vurderer, at Bygningsstyrelsen som dansk ordregivende myndighed, der udbyder en offentlig kontrakt over tærskelværdien, er underlagt EU-reglerne for udbud, mens Færøerne ikke er forpligtet til at gennemføre udbudsdirektivet, og derfor ikke er underlagt udbudsloven.

Det er derfor fortsat min vurdering, at Bygningsstyrelsen ikke havde andre muligheder. Det ligger uden for mit ressortområde at forholde mig til, hvorvidt udbudsloven skal finde anvendelse i et tilfælde som det pågældende. Her må jeg henvise til erhvervsministeren.