Færøudvalget spørgsmål 4 Om tiltag for at reducere grænsehindringer i forbindelse med færøske og danske førtidspensionisters flytning

Spørgsmål 4

Af: Magni Arge (T)

Til: Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)

Dato: 16-01-2018

 

Spørgsmål

Hvornår forventer ministeren at iværksætte tiltag for at reducere grænsehindringer i forbindelse med færøske og danske førtidspensionisters flytning mellem landene? Der henvises bl.a. til svar på spørgsmål S 691 (2015/16), hvor man afventer en embedsmandsrapport.  Rapporten blev afleveret i juni 2016, men der har endnu ikke været nogen initiativer, som imødegår grænsehindringerne for førtidspensionister, der ønsker at flytte mellem landene.

 

Svar:

Regeringen prioriterer samarbejdet inden for rigsfællesskabet højt. Derfor vil regeringen også følge politisk op på de grænsehindringer og skitserede løsningsmuligheder, som er beskrevet i den rapport, der henvises til i spørgsmålet.

Det er navnlig på førtidspensionsområdet, hvor lovgivningen siden 2003 har udviklet sig forskelligt på Færøerne og i Danmark, at der opstår problemer ved flytning mellem rigsdelene.

I februar 2017 skrev den færøske socialminister til mig, at der fra færøsk side er et stort ønske om at få fastsat overgangsregler med henblik på at smidiggøre sagsbehandlingen i førtidspensionssager ved flytning mellem rigsdelene.

Jeg svarede den færøske minister, at også den danske regering prioriterer arbejdet med at reducere grænsehindringer inden for rigsfællesskabet højt, og at jeg ville bede mit embedsværk igangsætte forberedende møder med henblik på afholdelse af et ministermøde i København om den politiske opfølgning på sagen.

Jeg har fået oplyst, at der er aftalt et forberedende embedsmandsmøde den 21. februar 2018 med deltagelse fra de tre rigsdele.

Det er min forventning, at der efter en kort møderække mellem embedsværket vil foreligge et oplæg, som kan danne grundlag for et politisk møde om problemstillingen.

Jeg vil snarest muligt derefter invitere mine ministerkolleger fra Færøerne og Grønland til en politisk drøftelse i København.