Færøudvalget spørgsmål 6 Om status for rigslovsindstilling om ikrafttræden af dobbelt statsborgerskab på Færøerne

Spørgsmål 6

Af: Magni Arge (T)

Til:  Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)

Dato: 01-03-2018

 

Spørgsmål

Kan ministeren besvare et tidligere stillet spørgsmål, der ikke blev besvaret direkte, jf. svar på FÆU alm. del spørgsmål nr. 2, hvori ministeren bl.a. anmodes om at oplyse om status for rigslovsindstilling om ikrafttræden af dobbelt statsborgerskab på Færøerne, samt tidsplan for sagen?

 

Svar

Som det fremgår af min besvarelse af 17. januar 2018 af spørgsmål nr. 2 (Alm. del) fra Færøudvalget (Færøudvalget 2017-2018), er Udlændinge- og Integrationsministeriet i dialog med Lagmandens Kontor med henblik på at få sat alle ændringer af indfødsretsloven fra 2014 og frem i kraft for Færøerne. Denne dialog pågår fortsat.

Det er derfor ikke muligt at angive en nærmere tidsplan for, hvornår disse ændringer af indfødsretsloven vil blive sat i kraft for Færøerne, men det er en sag, der prioriteres højt i Udlændinge- og Integrationsministeriet, og der arbejdes på at finde en løsning herpå snarest muligt.