§ 20-spørgsmål S 716 Om at undervisningen i færøsk sprog og kultur ved Nordisk Institut på Københavns Universitet bliver nedlagt

Spørgsmål S 716

Af: Magni Arge (T)

Til:  Udannelses- og forskningsminister Søren Pind (V)

Dato: 17-04-2018

 

Spørgsmål

Mener ministeren, at det er hensigtsmæssigt, at undervisningen i færøsk sprog og kultur ved Nordisk Institut på Københavns Universitet bliver nedlagt, og kan ministeren forklare begrundelsen?

Skriftlig begrundelse

De tre lande Færøerne, Grønland og Danmark har tre forskellige officielle sprog: færøsk, grønlandsk og dansk. Både på Færøerne og i Grønland finder der omfattende undervisning sted i dansk sprog. I Danmark har undervisning i færøsk sprog og kultur kun fundet sted ved Nordisk Institut på Københavns Universitet. Det forlyder nu, at undervisningen bliver nedlagt grundet besparelser. Derved findes der ingen mulighed for at deltage i undervisning og forskning i færøsk sprog og litteratur uden for Færøerne, hvilket er et tab for sprogets samlede opmærksomhed.

 

Svar

Kurset i færøsk udbydes som et tilvalgsfag på 15 ECTS under bacheloruddannelsen i Dansk ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet.

Som jeg er informeret har Det Humanistiske Fakultetet på Københavns Universitet indført en retningslinje om, at der kun oprettes tilvalg, hvis der er 30 tilmeldinger eller derover. Retningslinjen bunder i faglige og økonomiske hensyn. Kurset i Færøsk har været udbudt fire gange i perioden fra 2014 til nu. Det har i den periode haft fem tilmeldinger i gennemsnit. Det er derfor besluttet, at tilvalget i Færøsk ikke udbydes i efteråret 2018.

Der er således ikke tale om en nedlæggelse af faget, men det er selvsagt ærgerligt, at der ikke er større interesse for faget blandt de studerende. Regeringen ønsker at styrke og udvikle rigsfællesskabet. Derfor håber jeg, at der fremover vil være tilstrækkelig mange interesserede studerende, som vælger færøsk på universitetsniveau, og jeg vil bede mit ministerium om at gå i dialog med Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet for nærmere at afklare, hvilke virkninger kravet om mindst 30 tilmeldte på tilvalgskurser forventes at få for små tilvalgsfag.

Jeg må dog også understrege, at det ikke er op til mig som minister at vurdere, om færøsk skal udbydes som kursus på Københavns Universitet. Det er jf. universitetslovens § 3, stk. 1 det enkelte universitet, og ikke uddannelses- og forskningsministeren, der træffer beslutning om, hvilke uddannelser universitetet vil udbyde, herunder hvilke enkeltstående fag, der skal udbydes og i sidste ende oprettes.