§ 20-spørgsmål S 972 Om fristen til at ansøge om færøsk statsborgerskab

Spørgsmål S 972

Af: Magni Arge (T)

Til:  Udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg (V)

Dato: 28-08-2018

 

Spørgsmål

Mener ministeren, at det er rimeligt, at en person, der er opvokset på Færøerne siden sit 4. år og dermed identificerer sig fuldt og helt som færing, mister alle sine »optjente rettigheder« til at søge permanent opholdstilladelse og mulighed for at søge om statsborgerskab, fordi han ikke vidste – og heller ikke var gjort opmærksom på – at hans opholdstilladelse udløb ved hans 18 års fødselsdag, og han derfor overskred fristen til at ansøge med nogle måneder efter at være fyldt 18 år, og mener ministeren endvidere, at det er rimeligt, at den unge færing skal starte hele processen på ny på lige fod med udlændinge, som ikke er opvokset i landet, og som har langt kortere ophold bag sig?

 

Skriftlig begrundelse:

På Færøerne har der bl.a. været omtale i medierne af en dreng, der som 4-årig kom til Færøerne med sine forældre – som også var udlændinge, men siden har fået permanent opholdstilladelse – og som er opvokset på Færøerne, men fik nægtet permanent opholdstilladelse alene med den begrundelse, at han havde overskredet ansøgningsfristen med nogle måneder efter at være fyldt 18 år. En udløbsfrist, ingen i familien var bekendt med, da de ikke vidste, at hans opholdstilladelse udløb. Vedkommende har dermed ikke haft andre muligheder end at starte hele processen på ny på lige fod med andre udlændinge, der ikke er opvokset på Færøerne, og som lige er kommet til landet for at arbejde eller som led i familiesammenføring, for at opnå de tidsmæssige betingelser for at søge om permanent opholdstilladelse og derefter statsborgerskab. Der er tale om en afgørelse og en proces, der rammer uforholdsmæssig hårdt, når der alene er tale om nogle måneder, og især når der tages hensyn til, at vedkommende er opvokset i landet, identificerer sig som færing og ønsker statsborgerskab for at have samme muligheder for at deltage i alle dele af samfundet som andre færinger, der er opvokset i landet, og når vedkommende ikke kender noget andet liv end det, vedkommende har haft på Færøerne.

Svar

Den type afgørelser, som spørgsmålet vedrører, træffes af Udlændingestyrelsen i første instans og kan indbringes for Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Spørgsmålet kan derfor ikke besvares fyldestgørende inden for de rammer, der gælder for spørgsmål stillet i henhold til § 20 i Folketingets Forretningsorden, da et svar kræver indhentelse af en udtalelse fra Udlændingestyrelsen.

Udlændinge- og Integrationsministeriet er opmærksomt på, at Færøudvalget den 28. og 29. august 2018 efter ønske fra spørgeren har stillet spørgsmål nr. 10-12 (alm. del), der vedrører samme problemstilling.