§ 20-spørgsmål S 351 Om at forankre selvstyreordningerne og de uddelte lovkompetencer til Færøerne (og Grønland)

Spørgsmål S 351

Af: Magni Arge (T)

Til: Justitsministeren, Søren Pape Poulsen (K)

Dato: 20-12-2018

Status: Ubesvaret

Spørgsmål

Er ministeren enig med forhenværende statsminister, Poul Nyrup Rasmussen, der i et svar til folketingsmedlem Jóannes Eidesgaard den 15. december 2000 oplyste, at Danmark statsretligt set, og ikke alene politisk og moralsk, kan vælge at forankre selvstyreordningerne og de uddelte lovkompetencer til Færøerne (og Grønland) i et princip om uigenkaldelighed?

Begrundelse

Spørgsmålet om, hvorvidt selvstyreordningen og de overtagne områder er ensidigt genkaldelige, har været diskuteret både i den juridiske litteratur og i den politiske debat. Selv om adgangen til hjemtagelse af sagsområder har været relativt vidtgående, har Færøerne aldrig fået anerkendt ordningens fundament som mere bestandigt end ordninger, som arrangeres ved ordinær lov. I december 2000 udtalte statsminister Poul Nyrup Rasmussen imidlertid, at der med en ny selvstyrelov »i givet fald også vil være muligt at gennemføre en nyordning med det klare sigte, at ordningen ikke alene politisk og moralsk, men også statsretligt forankres i et princip om uigenkaldelighed. Sigtet vil altså være, at Danmark ikke engang i fremtiden kan tage det fra det færøske folk, som én gang er givet.« I forarbejderne til lov om de færøske myndigheders overtagelse af sager og sagsområder fra 2005 fremgår der derimod ikke noget om, hvorvidt nyordningen også stadfæster det statsretlige princip om uigenkaldelighed, eller om man vælger at lade spørgsmålet stå åbent, fordi man ikke vil være bundet af sådan en stadfæstelse. Andre steder har det derimod været stadfæstet uigenkaldelighed, eksempelvis i Scotland Act i 2016, hvor det fremgår i art. 1, at det, der er overdraget til Skotland, ikke ensidigt kan tilbagekaldes. Der henvises endvidere til statsministerens svar på § 20-spørgsmål nr. S 227 og S 289 fra indeværende folketingsår.