Færøudvalget, L 168, spørgsmål 2 Om ministeren er villig til at styrke det eksisterende samarbejde og inddrage de færøske myndigheder tidligere i processen

Spørgsmål 2

Af: Magni Arge (T)

Til: Erhvervsminister, Rasmus Jarlov, (KF)

Dato: 08-03-2019

Status: Ubesvaret

L 168 Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler

Spørgsmål

Den færøske regering finder, at det i flere tilfælde går for langsomt med at opdatere lovgivning på det finansielle område. Er ministeren villig til at styrke det eksisterende samarbejde og inddrage de færøske myndigheder tidligere i processen?