Færøudvalget, L 186, spørgsmål 1 Om en tidlig inddragelse af de færøske myndigheder og Lagting i lovgivning, der skal gælde på Færøerne

Spørgsmål 1

Af: Magni Arge (T)

Til: Erhvervsminister, Rasmus Jarlov, (KF)

Dato: 08-03-2019

Status: Ubesvaret

L 168 Forslag til lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler

Spørgsmål

Der har i de senere år været flere tilfælde, hvor love er blevet vedtaget i Folketinget, uden at være fremsat i Lagtinget. For eksempel blev Lov om finansiel stabilitet ændret 5 gange mellem 2012 og 2015 uden at lovforslagene blev tilsendt Færøerne til behandling i Løgtingið. Vil ministeren fremover sikre en tidlig inddragelse af de færøske myndigheder og Lagting i lovgivning, der skal gælde på Færøerne, og hvad vil ministeren gøre for at sikre det?