§ 20-spørgsmål S 601 Om at EU har indgået aftale med ørkenstaten Qatar om ubegrænset adgang til at flyve i det fælles europæiske luftrum

Spørgsmål S 601
Af: Magni Arge (T)

Til: Transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA)

Dato: 06-03-2019

Spørgsmål

Hvad mener ministeren om, at EU har indgået aftale med ørkenstaten Qatar om ubegrænset adgang til at flyve i det fælles europæiske luftrum, når EU samtidig klart har tilkendegivet over for Danmark, at man ikke ønsker at inkludere Færøerne i FELO (fælles europæiske luftfartsområde)?

Begrundelse

I februar 2019 indgik EU og ørkenstaten Qatar i en luftfartsaftale, som giver flyselskaber fra Qatar ubegrænset og uhindret adgang til at flyve til EUlande. Selv om luftfart er et fællesanliggende mellem Danmark og Færøerne, har EU på det nærmeste afvist at indgå lignende aftale med Færøerne. Der henvises til Færøudvalget, alm. del. spørgsmål 7, folketingsåret 2018-19.

Svar:

Jeg kan ikke genkende, at det som resultat af luftfartsaftalen mellem EU og Qatar skulle være muligt for qatarske luftfartsselskaber at have ubegrænset adgang til at flyve i det fælles europæiske luftrum. Den generelle tilgang i forbindelse med samlede EU-luftfartsaftaler med tredjelande er, at der gives mulighed for frit at foretage direkte flyvninger mellem Unionen og det pågældende land. Det er min forståelse, at luftfartsaftalen mellem EU og Qatar kun giver disse adgangsrettigheder.

For så vidt angår Færøerne kan flyselskaber med hjemsted på Færøerne flyve mellem Færøerne og de destinationer, der omfattes af de bilaterale luftfartsaftaler, som Danmark har indgået på vegne af kongeriget. Jeg ved, at mit embedsværk gerne bidrager til at skabe grundlag for at flyselskaber med hjemsted på Færøerne kan beflyve ønskede destinationer.

Der henvises i øvrigt til Færøudvalget, alm. del. spørgsmål 7, folketingsåret 2018-19, hvoraf det fremgår, at hvis Færøernes landsstyre skulle ønske det, vil det næste trin for en færøsk tilknytning til FELO-aftalen, jævnfør dialogen med EU-Kommissionen, skulle omfatte en analyse af de praktiske og økonomiske konsekvenser af en færøsk tilknytning til FELO, herunder en vurdering af merværdien for EU. Danske myndigheder indgår gerne i et samarbejde med færøske myndigheder herom.