§ 20-spørgsmål S 784 Om en færøsk juridisk bacheloruddannelse.

Af: Magni Arge (T)

Til: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)

Dato: 15-04-2019

Samling: 2018-19

Status: Besvaret, endeligt

Sagsgang:

Anmeldelse 16-04-2019

Endelig besvarelse 24-04-2019

Spørgsmålets ordlyd:

Mener ministeren, at Færøernes Universitet, som er underlagt det færøske undervisningsministerium, er ligestillet med danske universiteter i relation til juridiske uddannelser, eller er jura i en særlig kategori blandt uddannelser, som det færøske universitet skal have særlig accept for hos danske myndigheder?

Skriftlig begrundelse:

Færøernes Universitet er et universitet på lige fod med andre universiteter i det danske rige. Undervisning er et hjemtaget område, og Færøernes universitet er derfor underlagt det færøske undervisningsministerium (Mentamálaráðið) og ikke Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den normale tilgang er, at uddannelser ved danske uddannelsesinstitutioner skal vurderes og godkendes af det danske Uddannelses- og Forskningsministerium, mens færøske uddannelser skal vurderes af det færøske undervisningsministerium. Det forekommer derfor helt forkert, når Justitsministeriet ifølge færøske medier kræver, at en færøsk juridisk uddannelse skal vurderes og godkendes af det danske Uddannelses- og Forskningsministerium, hvis ikke der er tale om en indirekte påstand fra Justitsministeriet om, at faget jura som uddannelse er i en helt særlig kategori.