§ 20-spørgsmål S 785 Om en færøsk juridisk bacheloruddannelse.

Af: Magni Arge (T)

Til: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)

Dato: 15-04-2019

Samling: 2018-19

Status: Besvaret, endeligt

Sagsgang:

Anmeldelse 16-04-2019

Endelig besvarelse 24-04-2019

Spørgsmålets ordlyd:

Mener ministeren, at det vil være nødvendigt at tilføje en ændring til retsplejeloven for Færøerne, så en juridisk uddannelse ved det færøske universitet sidestilles med uddannelserne fra andre universiteter i det danske rige?

Skriftlig begrundelse:

Det færøske undervisningsministerium, Mentamálaráðið, har godkendt en færøsk juridisk bacheloruddannelse, der har som formål at udgøre bachelordelen af den fremtidige 5-årige embedsuddannelse ved Færøernes Universitet. I denne forbindelse er Løgmansskrivstovan (lagmandens kontor) i de færøske medier blevet citeret for at sige, at det er det danske Justitsministeriums opfattelse, at den nævnte uddannelse ikke inden for nuværende retsplejelov kan sidestilles med tilsvarende uddannelser fra universiteter i andre dele af det danske rige, for så vidt angår dommer-, anklager- og advokaterhvervet. Hvis den eksisterende færøske retsplejelov ikke har tilstrækkeligt lovgrundlag for en anerkendelse af en færøsk juridisk uddannelse, hvorfor har Justitsministeriet så ikke rådet bod på denne mangel, i anledning af at et udvalg under Justitsministeriet har forberedt en ny retsplejelov for Færøerne siden 2017? Arbejdet er offentligt blevet omtalt som den mest omfattende retsplejereform på Færøerne de sidste 30 år, så det vil være helt naturligt at bruge anledningen til at foreslå de nødvendige ændringer i retsplejelovens §§ 42 og 119, således at de muliggør en sidestilling af en færøsk uddannelse med den danske. Det forekommer til gengæld helt urimeligt, at Danmark ikke vil virke for at sidestille en juridisk uddannelse ved det færøske universitet med uddannelserne fra andre universiteter i det danske rige, når man i øvrigt har tilvejebragt lovgrundlag, der muliggør anerkendelse af juridiske uddannelser fra Portugal, Grækenland og Italien i relation til adgang til at blive advokatfuldmægtige, jf. § 135 a i den danske retsplejelov.