§ 20-spørgsmål S 809 Om Færøernes indsats og deltagelse i internationalt udviklings- og bistandssamarbejde.

Af: Magni Arge (T)

Til: Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)

Dato: 02-05-2019

Samling: 2018-19

Status: Anmeldt

Sagsgang:

Anmeldelse 02-05-2019

Spørgsmålets ordlyd:

Mener udenrigsministeren, at Færøernes indsats og deltagelse i internationalt udviklings- og bistandssamarbejde igennem 12 år nu skal begrænses og kontrolleres af Udenrigsministeriet, fordi regeringen anser Færøernes humanitære indsats for en trussel mod opretholdelse af Danmarks suverænitet på det udenrigspolitiske område?

Skriftlig begrundelse:

Færøerne har deltaget i udviklingssamarbejder og ydet humanitær bistand, siden lov om internationalt udviklingssamarbejde blev vedtaget i 2007. Den nuværende koalition har tredoblet det beskedne budget til 9 mio. kr. og ønsker at indgå partnerskabsaftaler med FN-organisationerne FAO og UNESCO, hvor man har associeret medlemskab som ramme om den fremtidige humanitære bistand og udviklingsindsats. Men i en redegørelse for Lagtinget onsdag sagde den færøske udenrigsminister, Poul Michelsen, at Udenrigsministeriet i Danmark ønsker at begrænse Færøernes handlefrihed på området – angiveligt fordi man i Danmark definerer den humanitære indsats som dansk udenrigspolitik. Spørger ønsker derfor at få belyst, om udenrigsministeren også mener, at den færøske indsats kan resultere i en udhulning af den danske regerings suverænitet på det udenrigspolitiske område og derved også et anslag mod enhedsstaten Danmarks fremtidige eksistens.