§20-spørgsmål S 831 Om at det færøske og det grønlandske flag repræsenterer to nationer med selvbestemmelsesret i folkeretlig forstand

Spørgsmål S 973

Af: Magni Arge (T)

Til:  Statsminister Lars Løkke Rasmussen

Dato: 15-03-2016

Spørgsmål

Anerkender Danmark med den nyopfundne symbolske flagdag for henholdsvis det færøske og det grønlandske flag, at de respektive flag repræsenterer to nationer med selvbestemmelsesret i folkeretlig forstand?

Begrundelse

Spørgeren henviser til, at den danske stat længe kæmpede imod, at Færøerne fik sit eget flag, og ligeledes var imod færøsk selvstændighed efter anden verdenskrig. For at tækkes det færøske folk og establissement indførte Danmark en symbolpolitisk strategi med rundhåndede uddelinger af ordener som ridderkors og lignende. Siden 2010 har statsministeriet modarbejdet et fælles færøsk initiativ til at beslutte en grundlov for Færøerne, deltaget i en boykot af færøsk pelagisk fisk og været ufleksible i forhold til færøske ønsker om en genforhandling af den udenrigspolitiske lov. Spørgeren ønsker at afdække, hvorvidt det nye tiltag er en fortsættelse af indholdsløs symbolpolitik, eller den har bund i en reel vilje til at udvikle et ligeværdigt forhold mellem landene i en form for føderativ konstruktion, der anerkender landenes selvbestemmelsesret i folkeretlig forstand.

Svar

Regeringens beslutning om at indføre officielle flagdage for Færøerne og Grønland ændrer ikke på Færøernes eller Grønlands forfatningsretlige stilling i riget, ligesom initiativet heller ikke har betydning for spørgsmål om selvbestemmelsesret i henhold til folkeretten.

Det bemærkes i øvrigt, at det er regeringens opfattelse, at spørgsmålet om selvstæn-dighed for Færøerne afgøres af det færøske folk, samt at Grønlands adgang til selv-stændighed er reguleret i selvstyreloven.