KOM (2016) 0470, spørgsmål 26

Af: Magni Arge (T)

Til: udenrigsminister Kristian Jensen (V)

13-10-2016

Spørgsmål 26: Ministeren bedes redegøre for, hvilke overvejelser regeringen har gjort sig i forhold til Færøerne og Grønlands konkurrencedygtighed på det danske marked angående eksport af fiskevarer, når man forhandler en økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA), som tilsyneladende giver Canada bedre adgang til det danske marked, end for eksempel Færøerne har.

Svar: Grønland og Færøerne er ikke omfattet af EU's handelspolitik, idet de to rigsdele har valgt at stå uden for EU. Det betyder, at man dermed ikke får direkte andel i de fordele, som EU's ekspanderende net af frihandelsmuligheder giver, fx mht. afsætning af fisk eller adgangen til at udøve tjenesteydelser på de nye markeder. Danmark forsøger altid så vidt muligt at have rigsfællesskabets samlede interesser for øje, når der forhandles handelsaftaler i EU-regi. CETA ændrer ikke den privilegerede adgang, som Færøerne og Grønland i forvejen har i forhold til EU's marked via deres respektive aftaler med EU. Som en konsekvens af CETA vil produkter fra Grønland og Færøerne miste noget af den relative præference, de har haft i forhold til EU's marked – fx mht. fisk og skaldyr – når handlen mellem EU og Canada med disse produkter liberaliseres. Den samme mulige præferenceerosion gør sig gældende for andre tredjelande. Udenrigsministeriet står altid til rådighed for at bistå Færøerne og Grønland i deres bestræbelser på at indgå i internationale forhandlinger, som sigter på at forbedre deres stilling i forhold til EU's marked såvel som i forhold til andre markeder, idet der for de to rigsdele gælder, at man har mulighed for indgå egne frihandelsaftaler inden for rammerne af hjemmestyreordningen og selvstyreordningen.

Samling: 2016-17

Status:Endeligt besvaret