§ 20-spørgsmål S 497 Om en særskilt lov om indfødsrets meddelelse, når der er tale om ansøgere hjemmehørende på Færøerne.

Af Magni Arge (T) 
Til udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)
10-01-2017

Spørgsmålets ordlyd: 
Hvilke muligheder ser ministeren i, at der for fremtiden laves en særskilt lov om indfødsrets meddelelse, når der er tale om ansøgere hjemmehørende på Færøerne, således at disse nye statsborgere ikke kun er del af en samlet liste, men bliver del af en lov om indfødsrets meddelelse for ansøgere hjemmehørende på Færøerne, som bliver sendt til høring i Lagtinget på Færøerne, før loven bliver vedtaget af Folketinget?

Skriftlig begrundelse: 
Efter den stadig gældende ordning i hjemmestyreloven forelægges rigslove, der vedrører lokale færøske forhold, det færøske hjemmestyre til betænkning, før de sættes i kraft. Dette har også været praksis for love om indfødsrets meddelelse, men den praksis ophørte af ukendte årsager engang i halvfemserne. De fleste af personerne, der opnår statsborgerskab, har ingen tilknytning til Færøerne, men der er hver gang nogle stykker, som bliver færinger i hjemmestyrelovens forstand, hvorfor disse i høj grad vedrører de lokale forhold. I tillæg kan nævnes, at en proces som den nævnte kan være med til at styrke de nye statsborgeres tilknytning til det færøske samfund samt øge bevidstheden på Færøerne om en stærk integration.

Svar:

Meddelelse af dansk indfødsret er et rigsanliggende, og love om indfødsrets meddelelse vedtages af Folketinget med virkning for hele riget. Udkast til lovforslag om indfødsrets meddelelse sendes i dag til de færøske myndigheder til orientering forud for fremsættelsen i Folketinget. Jeg sætter pris på den dialog om Færøerne og udlændingeområdet, som for tiden pågår, og har derfor noteret mig spørgerens forslag

Samling:  2016-17
Status:  Besvaret, endeligt