§ 20-spørgsmål S 632 Om færøsk politi bør rekruttere deres ledere blandt færinger.

Af Magni Arge (T) 
Til justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
26-01-2017

Spørgsmålets ordlyd: 
Er ministeren enig i, at færøsk politi bør rekruttere deres ledere blandt færinger, og er det sandsynligt, at det bliver en færing, som bliver ansat som chefpolitiinspektør på Færøerne, når en ny skal ansættes i løbet af 2017?

Skriftlig begrundelse: 
De tre øverste ledere i færøsk politi er, som situationen er nu, danskere. Den nuværende chefpolitiinspektør udtalte til fagbladet DANSK POLITI i juni 2016, at »sprogbarrieren og de kulturelle forskelle er en hæmsko, for færingerne er et meget selvstændigt folkeslag. Jeg mener, at færøsk politi på sigt bør være selvforsynende med ledere på øverste niveau, og en af mine vigtigste opgaver er at få kørt en eller flere i organisationen i stilling som chefpolitiinspektør, inden min kontrakt udløber i 2017. Jeg ser kun mig selv som en overgangsperson.« Når den øverste ledelse inden for politiet på Færøerne udtaler sig således, må det betyde, at de oplever det som en konkret ulempe, at politiet ikke er mere lokalt forankret i sit virke på Færøerne.

Svar:

Det er efter min opfattelse afgørende, at den bedst kvalificerede ansøger udnævnes ved besættelse af ledende stillinger i politiet på Færøerne. Det er samtidig væsentligt, at færinger er repræsenteret i politiet på Færøerne – også på øverste ledelsesniveau – og derfor indgår det også allerede i vurderingen af ansøgere til lederstillinger i politiet på Færøerne, om ansøgerne har indsigt i færøske forhold.

Samling:  2016-17
Status:  Besvaret, endeligt