Færøudvalget, Alm. del 2016-17: Spørgsmål og svar

FÆU, Alm. del spørgsmål 8

Spm. om, hvilke udgifter og hvilke indtægter Naviair ikke længere ville skulle afholde og oppebære, når færøske myndigheder overtager Naviairs opgaver i forbindelse med luftfart ind og ud af Vágar Lufthavn, til transport-, bygnings- og boligministeren

26-01-2017

Spørgsmålets ordlyd: 
Hvilke udgifter og hvilke indtægter vil Naviair ikke længere skulle afholde og oppebære, når færøske myndigheder overtager Naviairs opgaver i forbindelse med luftfart ind og ud af Vágar Lufthavn, og hvilke andre drifts- og anlægsudgifter henholdsvis indtægter har Naviair haft i forbindelse med administration af det færøske luftrum de sidste 10 år?

Spørger: 
Magni Arge (T)