§ 20-spørgsmål S 669 Om en handelsaftale med Canada.

Af Magni Arge (T) 
Til udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
30-01-2017

Spørgsmålets ordlyd: 
Mener udenrigsministeren, at det er udtryk for en konsistent og sammenhængende udenrigspolitik for hele kongeriget, når regeringen indgår en handelsaftale med Canada, der sikrer danske skibe uhindret adgang til canadiske havne, men samtidig tillader Canada at opretholde en effektiv stængsel af sine havne for skibe fra »Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland«?

Skriftlig begrundelse: 
»Én nation, ét kongerige og én udenrigspolitik!« Sådan lød det klare budskab fra forgængeren i embedet som udenrigsminister. Og holdningen er den samme i den nye liberale udenrigsministers svar til Sjúrður Skaale på spørgsmål nr. S 358 fra 8. december 2016. Regeringen holder Færøerne og Grønland i en udenrigspolitisk skruestik og giver dem kun et begrænset mandat til at indgå aftaler med andre lande på egne vegne, fordi det kan føre til, at sådanne aftaler »strider mod rigets generelle interesser«, som det udtrykkes. Men denne tolkning tager ikke hensyn til, at det er EU, som forhandler handelsaftaler på Danmarks vegne, og at det kan føre til, at EU og Danmarks udenrigspolitiske interesser strider imod eller forsømmer at varetage interesserne for de andre dele af riget. Et tilfælde af en sådan karakter åbenbarer sig i årsrapporten fra rigsombudsmanden i Færøerne for 2016. Han beretter i årsrapporten, at Canada lukkede sine havne for grønlandske og færøske skibe, da »Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland« protesterede mod en beslutning om fordeling af rejekvoter på Grand Bank i internationale farvande for nogle år tilbage. Videre fremgår, at rejekvoten i 2015 og 2016 har været fastsat til 0 tons, hvorfor der ikke har været noget rejefiskeri i det omdiskuterede område, og dermed forsvandt også årsagen til at opretholde havnestængselen mod »Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland«. Til trods for den uforståelige opretholdelse af havnestængselen har Folketinget i efteråret – efter anbefaling fra regeringen – vedtaget en foreløbig handelsaftale med Canada. Den sikrer alle danske skibe uhindret adgang til canadiske havne, men de færøske skibe, som siden nytår har fisket torsk ved Flemish Cap ud for den canadiske kyst – efter en kvotefordeling, der er fuld enighed om – nægtes stadigvæk adgang til havne i Canada og rammes derfor hårdt på deres eksistensgrundlag.

 

Svar:

Økonomi- og handelsaftalen mellem EU og Canada (CETA) regulerer ikke adgangen for færøske og grønlandske fartøjer til canadiske havne, da Færøerne og Grønland ikke er medlem af EU. Udenrigsministeriet står altid til rådighed med bistand mv. til Færøerne og Grønland, hvis der er ønske om, at Udenrigsministeriet indgår i forhandlinger, som kan forbedre handelsmulighederne med EU eller andre markeder, og har gerne dialog med de færøske og grønlandske myndigheder herom. Det gælder også i forhold til evt. tiltag vedrørende adgang for færøske og grønlandske fartøjer til canadiske havne.

Samling:  2016-17
Status:  Besvaret, endeligt