§ 20-spørgsmål US 32 Om Færøernes udenrigspolitiske råderum.

Af Magni Arge (T) 
Til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Svar dato: 31-01-2017

Magni Arge (T) :

Måske må jeg bemærke, at den danske grundlov ikke er særlig lang; den er på 4.000 ord, og den er skrevet med nogle brede pensler tilbage i 1849. Den regnes for at være en slags frihedsdokument for det danske folk og bliver også – hvad skal man sige – fejret som sådan den 5. juni.

Men i to henseender bliver den altid tolket restriktivt, og det er, når det handler om Færøernes og Grønlands rettigheder og råderum til at agere i egen interesse i det internationale rum. I spørgsmålet om, hvem der er autoritativ til at bestemme, hvordan man skal fortolke grundloven, er jeg ikke sikker på, at det er Justitsministeriet alene, der har den magt, om jeg så må sige, for der er ikke kun en enkelt sandhed i det her. Der er jo juridiske ekspertiser i forfatningsret i Danmark, som absolut imødegår den fortolkning, som Justitsministeriet har, i de notater, der blev givet til overtagelsesloven i 2005; man kan tage f.eks. Ole Spiermann, Max Sørensen og Frederik Harhoff. Og vi kan blive ved med at tage forskellige juridiske, hvad skal man sige, kapaciteter, der ser anderledes på det.

Virkeligheden er jo også, at da hjemmestyreloven blev gennemført, var det et resultat af en politisk realitet. Man var nødt til at finde en måde at eksistere sammen på, uanset hvad grundloven sagde, for de fleste var jo egentlig imod, at Færøerne fik lovgivningsmagt.

Statsministeren (Lars Løkke Rasmussen) :

Jeg synes altid, man altid skal være varsom med at politisere juraen eller i virkeligheden gemme sin politik i jura. Jeg synes, man skal tale ærligt om tingene.

Jeg ved jo godt, at spørgeren tilhører Tjóðveldi og har et helt grundlæggende anderledes syn på relationen mellem Danmark og Færøerne, end jeg har. Det er jo en ærlig sag. Så må man jo tage den diskussion, og så må man fremme selvstyretanken. Og hvis man vil stemme sig fri af Danmark, må man jo tage skridt til det. Men indtil man har overbevist det færøske folk om det, må man ligesom jeg respektere grundloven.

Jeg er nødt til bare at gentage, at den juridiske rådgivning, regeringen støtter sig på i sin grundlovsfortolkning, er Justitsministeriets, og sådan har det været til alle tider. Jeg kan ikke genkende billedet af, at der særlig skulle være to steder, hvor man fortolker restriktivt.

Altså, jeg lige givet et fuldt selvoplevet eksempel på en grundlovfortolkning, som spændte ben for en politisk ambition, jeg selv havde i 2001, nemlig at give flere danskere bosat i udlandet stemmeret.

Magni Arge (T) :

Jeg skal ikke modsige, at der ikke også kan være andre tilfælde, men det er gennemgående, at når det handler om de færøske og grønlandske interesser, så fortolker man dem meget stramt.

Jeg forsøger jo egentlig at imødekomme de interesser, som jeg mener at både Danmark og Færøerne har, ved at diskutere mulighederne for at lave en mindre restriktiv måde at se på de udenrigspolitiske anliggender på, indtil vi er nået dertil, hvor jeg har fået fuld tilslutning på Færøerne til at blive et selvstændigt land. For det handler stadig væk om at forsvare vores velfærd, og det skal vi bl.a. gøre gennem vores udenrigspolitiske formåen, altså forsvare vores interesser.

I øvrigt vil jeg sige, at statsministerens svigermor var i et radiointerview på Færøerne i fredags, hvor hun sagde, at hun ikke diskuterede politik med sin svigersøn. Det synes jeg er beklageligt, for hun er en meget klog kvinde, og jeg vil anbefale statsministeren at tale mere politik med sin svigermor i fremtiden.

Statsministeren (Lars Løkke Rasmussen) :

Tak for det. Det tager jeg ned som en opfordring og ikke som et spørgsmål. Men, altså, jeg er jo enig i, at man skal finde praktiske løsninger – det er også den danske tilgang. Det gælder f.eks. også i relation til det, der blev spurgt til, omkring Nordisk Råd, hvor den danske regering jo sådan set støtter, at Færøerne kommer til at spille en stærkere rolle. Og jeg tror jo også, at man en gang imellem lige må træde et halvt skridt tilbage og sige: Hvad er rationelt, og hvad er emotionelt? For hvis vi skal have den her pragmatiske tilgang, skal det altså nok gælde for begge parter; så bør det både være en færøsk og en dansk indfaldsvinkel til tingene.

Jeg mener sådan set, at man også med den – for nu at bruge spørgerens ord – restriktive ramme, som grundloven altså måtte udgøre, kan finde praktiske løsninger, der sikrer, at færøske interesser også varetages, både, kan man sige, færøske politiske interesser, men nok så meget jo altså også erhvervspolitiske interesser. Det er i hvert fald min tilgang til det samarbejde, vi har, inden for rigsfællesskabet.

Samling:  2016-17
Status:  Besvaret, endeligt