§ 20-spørgsmål S 742 Om Tyrkiets udvisning af den danske statsborger Silas Olofsson.

Af Magni Arge (T) 
Til udenrigsminister Anders Samuelsen (LA)
10-02-2017

Spørgsmålets ordlyd: 
Hvis Udenrigsministeriet har modtaget en forklaring på, hvorfor Tyrkiet i tirsdags udviste den danske statsborger Silas Olofsson bosiddende på Færøerne for livstid, giver forklaringen så udenrigsministeren anledning til at tage noget initiativ over for Tyrkiet i denne sammenhæng?

Skriftlig begrundelse: 
Silas Olofsson bosiddende på Færøerne har i 4 år arbejdet som præst for en kristen menighed i Tyrkiet og deltaget i frivilligt hjælpearbejde blandt kurdere og flygtninge. Han blev i mandags tilbageholdt i lufthavnen i Istanbul, hvor det tyrkiske politi afhørte ham om hans virke i Tyrkiet i 3 timer, hvorefter de isolerede ham i en celle i et døgn. Han blev derefter udvist fra Tyrkiet for livstid af sikkerhedsmæssige grunde (»due to security«) og sat på et fly til København, hvor han blev modtaget af det danske politi.

Svar:

Den omtalte danske statsborger har ikke rettet henvendelse til Udenrigsministeriet. Såfremt en dansk statsborger anmoder om konsulær bistand i sådanne sager, vil Udenrigsministeriet typisk tilbyde rådgivning med sigte på, at borgeren kan få sagen nærmere begrundet gennem henvendelse til det pågældende lands myndigheder.

Samling:  2016-17
Status:  Besvaret, endeligt