Det Udenrigspolitiske Nævn, Alm. del 2016-17: Spørgsmål og svar

UPN, Alm. del spørgsmål 4

Spm. om retssikkerheden i Tyrkiet, til udenrigsministeren

 22-02-2017
 

Spørgsmålets ordlyd: 
Hvad kan ministeren oplyse, om den senere tids udvisning af danske statsborgere fra Tyrkiet, og vil ministeren tage nogen initiativer til at advare danske statsborgere om den manglende retssikkerhed i Tyrkiet?

Spørger: 
Magni Arge (T)

STATUS: IKKE BESVARET