Færøudvalget, Alm. del 2016-17: Spørgsmål og svar

FÆU, Alm. del spørgsmål 9

Spm. om, hvor mange ansøgninger om opholdstilladelse på Færøerne der blev modtaget i hhv. 2014, 2015 og 2016, til udlændinge- og integrationsministeren

24-02-2017
 

Spørgsmålets ordlyd: 
Ministeren bedes oplyse, hvor mange ansøgninger om opholdstilladelse på Færøerne der blev modtaget i hhv. 2014, 2015 og 2016, hvor mange af disse ansøgninger der blev afvist, hvor mange opholdstilladelser der blev givet og hvor mange der blev godkendt i første omgang eller krævede yderligere behandling. Svarene udbedes opdelt efter hvilken type ansøgninger der var tale om (fx arbejdsophold, studie, asyl, familiesammenføring, og om muligt også under de særlige aftaler gældende for Færøerne for halvprofessionelle idrætsudøvere og –trænere, læger, cirkusartister og oliearbejdere).

Spørger: 
Magni Arge (T)