§ 20-spørgsmål S 839 Om arbejdet med at ajourføre den færøske retsplejelov.

Af Magni Arge (T) 
Til justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)
02-03-2017

Spørgsmålets ordlyd: 
Kan ministeren oplyse om arbejdet med at ajourføre den færøske retsplejelov med den i Danmark gældende retsplejelov er påbegyndt, og hvornår ministeren regner med at arbejdet bliver færdigt?

Skriftlig begrundelse: 
Justitsministeriet har påtaget sig at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal forestå arbejdet med at ajourføre den færøske retsplejelov med den i Danmark gældende retsplejelov. Der mangler, såfremt spørgeren er korrekt informeret, omkring 200 ajourføringer.

Svar: Justitsministeriet har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal have til formål at udarbejde et forslag til en ny retsplejelov for Færøerne. Arbejdsgruppen vil blive sammensat af medlemmer, der har et indgående kendskab til Færøerne og det færøske retssystem, således at det sikres, at lovforslaget afspejler færøske forhold. Det forventes, at arbejdsgruppen vil blive nedsat inden for de næste par måneder. Arbejdet med forslaget til en ny retsplejelov for Færøerne forventes at blive omfattende, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå, hvornår arbejdet vil kunne afsluttes.

Samling:  2016-17
Status:  Besvaret, endeligt