§ 20-spørgsmål US 46 Om Brexits betydning for Færøerne.

Af Magni Arge (T) 
Til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V)
Svar dato: 14-03-2017

Magni Arge (T) :

Så kommer vi til det andet spørgsmål. Jeg ved godt, det kan være svært at fabulere over det, men Nicola Sturgeon har jo trykket på knappen og sagt: Nu vil vi have en afstemning om den skotske selvstændighed. Og de vil efterfølgende gerne indlemmes i EU. Men det er jo et relevant spørgsmål at forholde sig til, for det har de jo udtrykt helt klart. Men det har også kæmpestor betydning for Færøerne, for hvis Skotland er en del af EU, er det EU, vi skal forhandle med angående fiskeriressourcerne. Forbliver de en del af Storbritannien, bliver det en ny kyststat, som vi skal forholde os til. Er det også en diskussion, som I holder, om jeg så må sige, åben over for den færøske regering, sådan at man er klar over, hvor Danmark, som jo egentlig står for den samlede udenrigspolitik, står, men hvor man sagtens kan komme i konflikt med den færøske interesse i den her sag?

Statsministeren (Lars Løkke Rasmussen) :

Må jeg ikke først sige i forhold til at afdække Danmarks udfordringer og der, hvor der måtte være muligheder, at der vil vi jo gerne være i tæt dialog. Det gælder med Færøerne, det gælder også med Grønland, og vi har jo også haft mødeaktivitet i relation til den her taskforce, for det er vigtigt, at vi stemmer violinerne. Der er lidt færre muligheder end udfordringer ved et Brexit, men der er jo altid muligheder, f.eks. er der et lægemiddelagentur i UK, der skal genplaceres, hvis de forlader samarbejdet, og her har Danmark en fantastisk god case. Men det er måske undtagelsen, der bekræfter hovedreglen om, at det primært er en udfordring.

Men jeg kan ikke stå her i dag og forholde mig til scenarier om en skotsk afstemning og andet, al den stund at det jo slet ikke er klarlagt, om der bliver en sådan afstemning, på hvilke vilkår og med hvilket tidsperspektiv. Så det kan jeg ikke. Vi bliver nødt til at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Det starter med, at Storbritannien trigger artikel 50. Det sker vel her med udgangen af måneden, må man tro, og så går vi i gang. Jeg har forsøgt i runde, men også relativt præcise vendinger at sige: Hvad er det for en vision, vi går ind i det her med.

Magni Arge (T) :

Men vi kan nok ikke komme uden om, at det vil være interessant for EU, hvis Skotland forbliver en del af EU, for så har I i hvert fald råderetten over alle de havområder, som tilhører Skotland. Men til gengæld vil det også give et godt medløb i selvstændighedsprocessen på Færøerne. Det er man nok godt klar over.

Der var et spørgsmål, jeg ikke fik svar på, sidste gang jeg spurgte dig. Det var, hvorfor den danske regering nu har en så restriktiv holdning til et færøsk medlemskab af Nordisk Råd, når Anker Jørgensen fremlagde et lignende forslag i 1980. Hvad er det, der har gjort, at man har tolket grundloven så forskelligt i 1980 og i 2016?

Samling:  2016-17
Status:  Besvaret, endeligt