§ 20-spørgsmål S 986 Om ændringer i Helsingforstraktaten.

Af Magni Arge (T) 
Til minister for ligestilling Karen Ellemann (V)
28-03-2017

Spørgsmålets ordlyd: 
Vil ministeren arbejde for, at der foretages ændringer i Helsingforstraktaten, således at Færøerne kan opnå selvstændigt medlemsskab i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd?

Skriftlig begrundelse: 
Ministeren har anført, at regeringen støtter det færøske ønske om at få en stærkere rolle i det nordiske samarbejde, så vidt det er politisk og juridisk muligt. Det har tidligere været anført, at en af årsagerne til, at Færøerne ikke kan opnå selvstændigt medlemsskab af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd, er, at Helsingforstraktaten i sin nuværende form alene kan kontraheres af suveræne stater.

Svar:

I lyset af de seneste drøftelser som reaktion på Færøernes ansøgning om selvstændigt medlemskab af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er det ikke regeringens opfattelse, at det vil være muligt at opnå enighed med de andre nordiske lande om at ændre Helsingforsaftalen. Derfor arbejder regeringen sammen med Landsstyret på at skabe en ordning, som betyder, at Færøerne i praksis kan få en mere fremtrædende og selvstændig rolle i det nordiske samarbejde, jf. også mit svar på S 903 og S 932.

Samling:  2016-17
Status:  Besvaret, endeligt