§ 20-spørgsmål S 1293 Om stillingen som vicepolitimester ved Færøernes Politi.

Af: Magni Arge (T)

Til: Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)

Dato: 09-06-2017

Spørgsmålets ordlyd:

Mener ministeren, at det er tilfredsstillende, når det ikke fremgår af stillingsopslaget til stillingen som vicepolitimester ved Færøernes Politi, at det er en kvalifikation, at ansøgeren har indsigt i færøske forhold, og mener ministeren, at det er væsentligt, at der ved besættelse af stillingen konkret vil blive lagt vægt på, om ansøgerne har kendskab til det færøske sprog og indsigt i færøsk lovgivning, færøske samfundsforhold og færøsk kultur?

Skriftlig begrundelse:

Justitsministeriet har i maj 2017 opslået stillingen som vicepolitimester til Færøernes Politi. Det fremgår af stillingsopslaget, at vicepolitimesteren i Færøernes Politi indgår som del af ledelsesteamet med politimesteren, chefpolitiinspektøren og stabschefen. I ministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 632 fremgår det bl.a., at »Det er samtidig væsentligt, at færinger er repræsenteret i politiet på Færøerne – også på øverste ledelsesniveau – og derfor indgår det også allerede i vurderingen af ansøgere til lederstillinger i politiet på Færøerne, om ansøgerne har indsigt i færøske forhold«. Jeg finder det derfor mærkeligt, at det ikke fremgår af Justitsministeriets stillingsopslag, at indsigt i færøske forhold er en væsentlig og særlig kvalifikation ved besættelsen af stillingen som vicepolitimester til Færøernes Politi, når vedkommende er en del af et ledelsesteam, hvor tre ud af fire personer lige nu er danskere (politimester, vicepolitimester og chefpolitiinspektør) uden længerevarende indsigt i færøske forhold. Det vækker desuden anledning til forundring, at ministerens eget ministerium i stillingsopslaget ikke lægger vægt på indsigten i færøske forhold som en kvalifikation, når det af Statsministeriets opslag til stillingen som Rigsombudsmand på Færøerne fremgår, at det er en kvalifikation, at »ansøgere må have et indgående kendskab til samspillet mellem det politiske og det administrative system samt gerne et godt kendskab til færøske forhold og det færøske sprog.« Ved ansættelse i Færøernes Ret som dommer og fuldmægtige fremgår det af den færøske retsplejelovs § 43, stk. 2, og § 53, stk. 3, at både dommere og fuldmægtige skal have kendskab til det færøske sprog og indsigt i færøsk lovgivning, færøske samfundsforhold og færøsk kultur.

Svar:

Det er efter min opfattelse afgørende, at den bedst kvalificerede ansøger udnævnes ved besættelse af ledende stillinger – herunder i politiet og anklagemyndigheden på Færøerne. Det indgår i vurderingen af ansøgere til lederstillinger i politiet og anklagemyndigheden på Færøerne, om ansøger- 3 ne har indsigt i færøske forhold, uanset om dette udtrykkeligt nævnes i et konkret stillingsopslag, og det er jeg tilfreds med. Jeg kan i øvrigt henvise til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. S 1303 og til min tidligere besvarelse af 2. februar 2017 af spørgsmål nr. S 632.

Samling: 2016-17

Status: Besvaret, endeligt