§ 20-spørgsmål S 1425 Om Klinisk Basis Uddannelse på Færøerne

Spørgsmål 1425

Af: Magni Arge (T)

Til: Sundhedsministeren Ellen Trane Nørby (V)

Dato: 09-08-2017

Spørgsmål:

Mener ministeren, at det ville være hensigtsmæssigt at modificere gældende KBU-ordning på Færøerne (Klinisk Basis Uddannelse) til en model, så lægestuderende og nyuddannede færøske læger får lettere adgang til KBU på Færøerne, og derved medvirke til at fremtidssikre Færøernes lægebehov?

Begrundelse

Behovet for læger er stort på Færøerne, og udfordringerne i rekrutteringen er store ligesom i udkantsdanmark og i Grønland. Der er imidlertid stor efterspørgsel fra færøske lægestuderende efter at komme til Færøerne i Klinisk Basis Uddannelse (KBU), men her sidestilles færinger med danskere og konkurrerer med andre danske studerende om at komme til Færøerne i KBU. I Grønland derimod gælder en særordning, hvor grønlandske nyuddannede læger har fortrinsret til de begrænsede KBU-pladser i Grønland. Hensigten med særordningen er at få grønlandske læger tilbage til hjemlandet efter afsluttet uddannelse. I øjeblikket er der omkring 80 færøske lægestuderende i Danmark. En undersøgelse, som blev lavet i foråret 2017 af foreningen af færøske lægestuderende i København (LÍK), viste, at nærved 80 pct. af de færøske lægestuderende og færøske nyuddannede læger i Danmark ønsker at tage KBU på Færøerne. Men de færøske lægestuderende har ingen fortrinsret til KBU-pladser i hjemlandet, da Færøerne er en del af den danske KBU-ordning. Færøerne erfarer ligesom udkantsdanmark et stort underskud af læger og har derfor brug for at tiltrække nye yngre læger. I Grønland derimod gælder en særordning, der tilskynder grønlandske nyuddannede og lægestuderende til at tage KBU i Grønland.

 

Svar:

Jeg synes, at tankerne og forslaget er interessant, og jeg tager gerne en videre drøftelse af forslaget. Spørgsmålet falder dog uden for rammerne af et §20-spørgsmål, idet et svar vil kræve bidrag fra Sundhedsstyrelsen. Jeg må derfor henvise spørgeren til eventuelt at genfremsætte spørgsmålet som et udvalgsspørgsmål gennem Sundheds-og Ældreudvalget.

Sí svar her: https://www.tjodveldi.dk/spurningar/2017/8/16/sundheds-og-ldreudvalget-suu-alm-del