§ 20-spørgsmål S 58 Om færøsk medinddragelse på sikkerhedspolitiske spørgsmål, der vedrører Færøerne

Spørgsmål 58

Af: Magni Arge (T)

Til: Forsvarsministeren Claus Hjort Frederiksen (V)

Dato: 23-10-2017

Spørgsmål

Mener ministeren, at det danske forsvars oprustning også er begrundet med en ændret opfattelse af den sikkerhedspolitiske situation i Nordatlanten, og at oprustningen i givet fald også har betydning for militære aktiviteter i og omkring Færøerne, og hvilken holdning har ministeren til, hvordan regeringen har medinddraget det færøske landsstyre og sørget for, at Færøerne fik en ægte medindflydelse på det danske forsvars oprustning, sådan som det er aftalt i Fámjinserklæringen fra 2005?

Begrundelse

Den markante oprustning af det danske forsvar er blandt andet begrundet med øget russisk aktivitet i blandt andet Nordatlanten. Det har betydning for den sikkerhedspolitiske situation i og omkring Færøerne. I Fámjinserklæringen fra 2005 står der, at i forvaltningen af udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af betydning for Færøerne er det naturligt, at Færøerne medinddrages og har medindflydelse. Der står endvidere i erklæringen, at der er tale om en ægte medinddragelse og medindflydelse med sigte på ligeværdighed i alle spørgsmål, hvor Danmark og Færøerne i fællesskab er inddraget. Det forlyder imidlertid fra færøsk presse, at Færøernes landsstyre ikke har været inddraget og dermed heller ikke haft nogen indflydelse på det danske forsvars oprustning.

Svar:

Regeringens udspil til nyt forsvarsforlig tager udgangspunkt i den generelle sikkerhedspolitiske udvikling, hvor Danmark står over for et mere alvorligt trusselsbillede end i nogen anden periode efter murens fald.

Det er regeringens ønske at sikre Forsvarets fortsatte stærke engagement i hele rigsfællesskabet. Derfor lægger regeringen op til, at initiativerne i Arktis-aftalen fra 2016 videreføres i det kommende forlig. Grundlaget for Arktis-aftalen blev udarbejdet i tæt koordination med både Grønland og Færøerne. Færøerne har således været med til at sætte rammerne for styrkelse af Forsvarsministeriets opgaveløsning i Nordatlanten og Arktis.

Det er regeringens ambition, at Danmark, Grønland og Færøerne sammen sikrer vores fælles interesser mod nord, så rigsfællesskabet også i fremtiden står stærkt.