§ 20-spørgsmål S 335 Om fortolkningsretten af lov om Færøernes Landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler

Spørgsmål S 335

Af: Magni Arge (T)

Til: Udenrigsministeren Anders Samuelsen (LA)

Dato: 18-12-2017

Spørgsmål

Mener udenrigsministeren, at det alene er Danmark, der har fortolkningsretten af lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler i tilfælde af uenigheder mellem Danmark og Færøerne eller Grønland?

Begrundelse

Det danske udenrigsministerium har meddelt overfor Island, at Danmark ikke godkender en aftale, der efter sit indhold ikke er andet end en hensigtserklæring, som Island, Færøerne og Grønland har underskrevet om samarbejde i Arktis, fordi de danske myndigheder mener, at den er i strid med lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler. Det er ikke i harmoni med udtalelser om, at Kongeriget Danmark består af tre jævnbyrdige parter, der samarbejder i arktiske spørgsmål på basis af gensidig respekt.

 

Svar

Jeg kan bekræfte, at de danske myndigheder er ansvarlige for gennemførelsen af love som er vedtaget i Folketinget, herunder lovenes fortolkning. Dette arbejde sker hvor relevant i en løbende tæt dialog mellem de tre rigsdele.

 

For så vidt angår den konkrete sag vedrørende samarbejdsaftalen dateret 31. august 2017 mellem den islandske regering, Naalakkersuisut og Færøernes landsstyre, kan der henvises til besvarelse af GRU alm. del spørgsmål 31.