§ 20-spørgsmål S 361 Om afgifter i Københavns lufthavn

Spørgsmål S 361

Af: Magni Arge (T)

Til:  Transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen (LA)

Dato: 05-01-2018

Spørgsmål

Mener ministeren, at det er i god overensstemmelse med regeringens luftfartsstrategi, at flyvninger til og fra Færøerne og Grønland ikke får tilbudt 35 pct. reduktion af afgifter i Københavns Lufthavn, som andre navngivne skandinaviske lufthavne og danske provinslufthavne har fået?

Begrundelse

I en pressemeddelelse fra den 11. december 2017 meddeler Københavns Lufthavne, at man imødekommer opfordringen til at sænke priserne og medvirke til at udvikle Københavns Lufthavn som nordeuropæisk hub. Den største prisreduktion opnås ved en incitamentsordning, som omfatter Bergen, Gøteborg, Stavanger, Vilnius, Gdansk, Billund, Bornholm, Sønderborg, Aalborg og Midtjylland. Angiveligt omfatter ordningen ikke Kangerlussuaq i Grønland og Vágar på Færøerne.

 

Svar

Det er Københavns Lufthavn, og ikke regeringen, der på baggrund af kommercielle hensyn har fastsat rammerne for den incitamentsordning, som spørgeren henviser til.

Den liste over destinationer, som Københavns Lufthavn har offentliggjort, er ikke en udtømmende liste over destinationer, der kan opnå rabatten. Rabatten gives således til alle destinationer, som opfylder en række objektive kriterier.

I forbindelse med offentliggørelsen af den nye incitamentsordning oplyste Københavns Lufthavn, at incitamentsordningen har fokus på højfrekvente såkaldte ’feederflyvninger’, som er ruter, der bringer passagerer fra regionale lufthavne med et mindre rutenet til Københavns Lufthavn, hvor der er forbindelser til en lang række destinationer. Det er derfor bl.a. en forudsætning, at et luftfartsselskab flyver mindst tre gange dagligt på samme rute for at opnå rabatten.

Som jeg forstår incitamentsordningen, kan også grønlandske og færøske luftfartsselskaber blive omfattet af ordningen, såfremt de opfylder kriterierne for tildeling af rabatten. Jeg vil derfor opfordre interesserede selskaber til at kontakte Københavns Lufthavn for at få oplysninger om de konkrete kriterier.

Jeg mener på baggrund af ovenstående, at Københavns Lufthavns nye incitamentsordning ligger i fin forlængelse af regeringens luftfartsstrategi, da ordningen styrker lufthavnens position som nordeuropæisk knudepunkt.